Wat zijn de doelstellingen van onze club, en welke meerwaarden heeft het om lid te zijn?

 

- Ledenvergaderingen en voordrachten met nuttige informatie over kleinvee.

- Mogelijkheid tot bestellen van een fokkerskaart, officiële merktekens, ringen en eigendomsbewijzen. Deze hebt u nodig om mee te kunnen doen aan den tentoonstellingen en bijhorende keuringen.

- Tweejaarlijkse vaccinatie-dag voor de konijnenhouders met sterk verlaagde prijs.

- Jaarlijkse verkoop van coccidiose-vaccin voor hoenders in het begin van het jaar.

- De verscheidenheid aan kleinveesoorten in stand te houden en veredelen door op bescheiden schaal aan kleinveeteelt te doen en te zorgen dat er geen grote overfok is.

- Bekendmaking van de verscheidenheid van kleinveerassen. Elk ras heeft zijn eigen temperament en karakter en niet elk ras is voor elk huishouden geschikt. Door de verscheidenheid te laten zien aan het publiek kunnen de liefhebbers een beredeneerde keuze maken.

- Nieuwe liefhebbers te ondersteunen en aanmoedigen in hun streefdoelen door begeleiding en steun aan te bieden.

- Gezamelijk transport in clubverband naar grotere nationale of internationale tentoonstellingen.

- Organisatie van promotiestanden en tentoonstellingen.

 

 

Heeft u meer vragen? Stuur of bel naar: elienvandersteen@msn.com, 0496/283167